ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #6 ผ่าน Facebook Live "เทคนิคความสำเร็จ Horganice" ระบบจัดการหอพัก อันดับ 1 ของไทย ด้วยกระบวนการ Design Thinking

จันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘:๔๒
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ในหัวข้อ เทคนิคความสำเร็จ Horganice ระบบจัดการหอพัก อันดับ 1 ของไทย ด้วยกระบวนการ Design Thinking
ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #6 ผ่าน Facebook Live เทคนิคความสำเร็จ Horganice ระบบจัดการหอพัก อันดับ 1 ของไทย ด้วยกระบวนการ Design Thinking

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด