SME D Bank ผนึก อย. จัดโครงการหนุนชาไทยสู่ชาโลก ฟรี! ยกระดับเพิ่มค่าสินค้าเกษตร โกอินเตอร์เสิร์ฟถึงมือผู้บริโภคต่างชาติ

ศุกร์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๐:๕๖
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับสินค้าเกษตรของไทย ขยายตลาดก้าวไกล พร้อมเสิร์ฟถึงมือผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศ จัดต่อเนื่อง 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่, ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น และครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคกลาง วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จ.กรุงเทพฯ จัดเวลา 08.30-17.30 น.
SME D Bank ผนึก อย. จัดโครงการหนุนชาไทยสู่ชาโลก ฟรี! ยกระดับเพิ่มค่าสินค้าเกษตร โกอินเตอร์เสิร์ฟถึงมือผู้บริโภคต่างชาติ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รับจำนวนจำกัดเพียง 75 สถานประกอบการจากทั่วประเทศเท่านั้น โดยผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น คำแนะนำด้านมาตรฐานสถานที่และผลิตภัณฑ์ โดย อย. และ สสจ. คำปรึกษาพร้อมพี่เลี้ยงดำเนินธุรกิจจาก SME D Bank พร้อมได้ฝากร้านจำหน่ายสินค้าและโปรโมทสินค้าฟรี รวมถึงระบบบริหารจัดการ POS จำนวน 3 เดือน มูลค่า 4,500 บาท ต่อ User สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ กองอาหาร อย. โทร.02-590-7406 ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร.02-265-4598, 4064 หรือ Call Center โทร.1357

ที่มา: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด