รวมคอร์ส IATA Online น่าเรียนปี 2021

อังคาร ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘:๔๗
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์ส อบรมออนไลน์สำหรับ "คนการบิน" คอร์สที่บรรยายเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมมีคู่มือสรุปใจความสำคัญ และเตรียมตัวให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบ Online โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาบรรยายพร้อมติวเข้มในทุกบทเรียน ได้ความรู้แบบอัดแน่น พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ทันทีหลังสอบผ่าน ซึ่งเราได้รวบรวมเอาหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย มาไว้ในนี้แล้ว
รวมคอร์ส IATA Online น่าเรียนปี 2021
  • "Aviation Law: Fundamentals"

คอร์สที่เหมาะสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านกฎหมายการบินเบื้องต้น มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย รวมถึงระเบียบและข้อบังคับด้านการบินในการบริหารงานพร้อมจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายการบินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านกฎหมายการบินมาก่อนก็เรียนได้

ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาทพิเศษสุดสำหรับ Early Bird เพียง 9,900 บาทเปิดห้องบรรยาย Online : 15-17 มี.ค. 64เวลา: 09.00-12.00 น. สมัครได้ที่: bit.ly/…3ohAoyw

  • "Overview of the Air Transportation System"

คอร์สที่เหมาะสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านระบบการขนส่งทางอากาศเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของระบบการขนส่งทางอากาศ เรียนรู้กระบวนด้านการบินทำงานร่วมกันอย่างไร เพื่อให้ระบบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้ด้านระบบการขนส่งทางอากาศไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการบินมาก่อนก็เรียนได้

ค่าลงทะเบียน: 10,000 บาทพิเศษสุดสำหรับ Early Bird เพียง 7,900 บาทเปิดห้องบรรยาย Online : 14-16 มิ.ย. 64เวลา: 09.00-12.00 น. สมัครได้ที่: bit.ly/…2MsSUWw

  • "Safety Management Systems (SMS): Fundamentals"

คอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานฝ่ายมาตฐานปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขององค์กร และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหารงานนิรภัยการบิน เรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยสำหรับการบิน หลักสูตรที่สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของอากาศยานด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าลงทะเบียน: 15,000 บาทพิเศษสุดสำหรับ Early Bird เพียง 11,900 บาทเปิดห้องบรรยาย Online : 4-5 ต.ค. 64เวลา: 09.00-16.00 น. สมัครได้ที่: bit.ly/…3jXPozB

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์สอบถามค่าใช้จ่ายหลักสูตรหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.061-863-7991LINE: @daa_dpuเว็บไซต์: daa.dpu.ac.th

ที่มา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด