มกอช. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2564

ศุกร์ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๑
นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 และโครงการกระจายผลไม้ Per-order รวมถึงการพิจารณาขอเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายเกษตรกร โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และการแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้
มกอช. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด