ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | newswit

กรมวิชาการเกษตร เร่งขับเคลื่อน
กรมวิชาการเกษตร เร่งขับเคลื่อน
IGNITE THAILAND ภาคการเกษตร จัดใหญ่ขนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาให้ชม 13 - 15 มิ.ย. นี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 10 Jun
กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน World Food
กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน World Food
Safety Day – นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สมัชชาสหประชาชาติ 07 Jun
กรมวิชาการเกษตร ชู ! จันทบุรีโมเดลสร้างทุเรียนคุณภาพสูงกว่าปี
กรมวิชาการเกษตร ชู ! จันทบุรีโมเดลสร้างทุเรียนคุณภาพสูงกว่าปี
66 ดัน ยอดส่งออกไปจีนพุ่งกว่า 4 แสนตัน โกยรายได้ทะลุ 6 หมื่นล้านบาท – นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ 04 Jun
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ
61 ปี รุกเดินหน้าสู่องค์การอัจฉริยะ มุ่งมั่นพัฒนาที่ดิน ให้ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน – โอกาสนี้ 24 May
กรมพัฒนาที่ดิน Kick off วันดินโลก
กรมพัฒนาที่ดิน Kick off วันดินโลก
ปี 2567 Caring for soils: measure, monitor, manage – 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) 24 May
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วม Kick
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วม Kick
Off เดินหน้าสร้างวินัยการเงิน ส่งเสริมการออมสู่ชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ – 10 May
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ
จังหวัดสมุทรสาคร – ในการนี้ นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 10 May
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Kick Off
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Kick Off
เปิดการส่งน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมการทำนาปี 2567 – โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ได้สนับสนุน 03 May
พด. ส่งเสริมพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
พด. ส่งเสริมพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร – รวมถึงยังส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ 02 May
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ซึ่งมีการลงพื้นที่ติดตามดังนี้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านคลองลอย ต.ร่อนทอง 23 Apr
รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
3 แห่ง – ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 19 Apr
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
สามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18 Apr
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานวันรณรงค์ฯ 09 Apr
รมช.อนุชา หนุนจัดทำมาตรฐานหนอนบีเอสเอฟ
รมช.อนุชา หนุนจัดทำมาตรฐานหนอนบีเอสเอฟ
ลดต้นทุนอาหารสัตว์โปรตีนสูง ทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน – สำหรับที่ประชุมในวันนี้ ได้เสนอประเด็นเพื่อพิจารณาที่สำคัญ 04 Apr
กระทรวงเกษตรฯ รณรงค์เปลี่ยนซังข้าวโพดและเศษพืช
กระทรวงเกษตรฯ รณรงค์เปลี่ยนซังข้าวโพดและเศษพืช
เป็นปุ๋ยหมักบำรุงดิน ลดปัญหาหมอกควันและ PM 2.5 – ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 Mar
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวด
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวด
ศจช.- ศดปช. ประจำปี 2567 เชิดชูเป็นแหล่งเรียนรู้จัดการศัตรูพืช-ดินปุ๋ยชุมชน – นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร 15 Mar
เซ็นทรัลพัฒนา ส่งต่อความสดจากทะเล
เซ็นทรัลพัฒนา ส่งต่อความสดจากทะเล
ชวนเที่ยวเทศกาล กินกุ้งจันท์ ที่เซ็นทรัล จันทบุรี ตั้งแต่ 15 -19 มี.ค.67 – เทศกาลกินกุ้งจันท์ 11 Mar
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระเทียม จ.หนองคาย
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระเทียม จ.หนองคาย
แหล่งผลิต 'กระเทียมอินทรีย์' คุณภาพ – จังหวัดหนองคายได้มีนโยบายและดำเนินการด้านเกษตรอินทรีย์ 29 Feb
OR มุ่งส่งเสริมโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
OR มุ่งส่งเสริมโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
พัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ – นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 27 Feb
พด. แนะเกษตรกรทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว
พด. แนะเกษตรกรทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว
ลดเผา ลดฝุ่น PM 2.5 รักษาสิ่งแวดล้อม – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า 19 Feb
รมช.อนุชา ชู ชัยนาทโมเดล ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี
รมช.อนุชา ชู ชัยนาทโมเดล ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี
– โดยมีแนวทางการส่งเสริม ได้แก่ 1.นวัตกรรมข้าวพันธุ์ดี เมล็ดข้าวพันธุ์ดี ที่ใช้น้ำน้อย ผลผลิตสูง ทนทานโรค และแมลง 04 Feb
ซีพี แอ็กซ์ตร้า เคียงข้างเกษตรกรไทย
ซีพี แอ็กซ์ตร้า เคียงข้างเกษตรกรไทย
ตั้งเป้าปี 67 เพิ่มรับซื้อผัก-ผลไม้โตกว่า 20% จากปีก่อน – โดยจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรในท้องถิ่น 15 Jan
รมว.ธรรมนัส เล็งต่อยอดนโยบาย โฉนดเพื่อการเกษตร
รมว.ธรรมนัส เล็งต่อยอดนโยบาย โฉนดเพื่อการเกษตร
ด้วยการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ส.ป.ก. และสินทรัพย์ในพื้นที่ ส.ป.ก. – "กระทรวงเกษตรฯ ได้เปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 12 Jan
กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง ธ.ก.ส.
กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง ธ.ก.ส.
คลอดโฉนดต้นยางพารา แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ต่อยอดอาชีพชาวสวนยางได้อย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนโครงการ Carbon Credit 12 Jan
'รมช.อนุชา' ชื่นชม สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ
'รมช.อนุชา' ชื่นชม สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาพื้นที่ สร้างอาชีพเสริม หลุดพ้นความยากจน – นายอนุชา กล่าวว่า จังหวัดชุมพร 09 Jan
ก.เกษตรฯ จับมือ FAO สานสัมพันธ์ความมั่นคงทางอาหารและเทคโนโลยีด้านการเกษตรกว่า
ก.เกษตรฯ จับมือ FAO สานสัมพันธ์ความมั่นคงทางอาหารและเทคโนโลยีด้านการเกษตรกว่า
70 ปี สู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน – สำหรับการหารือในวันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 09 Jan
คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมมนา วันดินโลก (World Soil Day) – 04 Jan
รมว.เกษตรฯ เปิดงาน งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยากยท.
รมว.เกษตรฯ เปิดงาน งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยากยท.
ชูเทคโนโลยี-นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจยาง ขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ – นายณกรณ์ เผยถึงการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า กยท. 28 Dec
รมว.ธรรมนัส สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
รมว.ธรรมนัส สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ – โดยในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯ 28 Dec