สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำ Video content marketing & Production ด้วย (Application บนสมาร์ทโฟน)

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๐
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำ Video content marketing & Production ด้วย (Application บนสมาร์ทโฟน) กลุ่มเป้ามายเป็น พนักงานใน สถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป ฝึกระหว่างวันที่ 19 -22 ม.ค.64 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับความรู้ความสามารถ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำ Video content marketing Production ด้วย (Application บนสมาร์ทโฟน)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำ Video content marketing Production ด้วย (Application บนสมาร์ทโฟน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด