สพร.21 ภูเก็ต ออกตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๓
20 ม.ค. 64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ออกตรวจให้คำแนะนำและหารือแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  แนะนำแนวทางการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  ให้แก่สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 แห่ง คือ 1. บริษัท วสี จำกัด 2. บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด และ 3. บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด
สพร.21 ภูเก็ต ออกตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
สพร.21 ภูเก็ต ออกตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด