สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564

พุธ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๔๔
วันนี้ (12 มกราคม 2564) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) จำนวน 24 คน และ 2. ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับต้น จำนวน 39 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้นจำนวน 63 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยมีนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ประธานในการจัดกิจกรรมฯได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกฯ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2564
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด