ไฟเบอร์พัฒน์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เต็ดตรา แพ้คลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๐

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการ การรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน โดยโครงการนี้ริเริ่มโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับสำนักการศึกษา

จากกล่องเครื่องดื่ม สู่ แผ่นหลังคา กับ โครงการหลังคาเขียวฯ ปีที่ 6

๐๘ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-8 เม.ย.-เวิรฟ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 สำหรับการร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทั่วประเทศ ภายใต้ โครงการ หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ ร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซี และเต็ดตรา แพ้ค

๒๑ เม.ย. ๒๐๐๙ ๑๔:๓๒

กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ โครงการ ร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซี และเต็ดตรา แพ้ค เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม