เต็ดตรา แพ้คชวนธุรกิจรีไซเคิลต่อยอดกล่องเครื่องใช้แล้ว ในโครงการ"เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"

07 Sep 2022

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ร่วมกับกลุ่มธุรกิจรีไซเคิลลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเพื่อเปิดตัวโครงการ "เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" นำโดยบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด บริษัท รีไซโคเอ็กซ์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด และบริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ณ ลาน EDEN ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการจัดเก็บและรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยนำไปแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างที่หลากหลายและมีคุณภาพ ได้แก่ แผ่นหลังคา ไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ อีโค่บริค วงกบประตู และอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์เพื่อบ้านใหม่ของพี่น้องคนไทยด้วยกัน

เต็ดตรา แพ้คชวนธุรกิจรีไซเคิลต่อยอดกล่องเครื่องใช้แล้ว ในโครงการ"เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"

โครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการหลังคาเขียวฯ ที่สิ้นสุดวาระดำเนินการในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจรีไซเคิล ที่มาช่วยต่อยอดการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าของขยะจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ภายในอุตสาหกรรมการรีไซเคิลซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเต็ดตรา แพ้ค ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ให้กับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ ได้ที่จุดรับกล่องในห้างค้าปลีกบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาใหญ่ทุกสาขาทั่วประเทศ ห้างมินิบิ๊กซีสิบสาขานำร่องในสถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลและอาคารสำนักงานในเครือทั่วประเทศ โดยจะเริ่มนำร่อง 18 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดูรายละเอียดที่ www.tetrapak.com/th/thaigreenshelter และ www.Facebook.com/Thaigreenshelter เพื่อสมัครเป็นอาสาเก็บกล่อง โดยสอบถามและติดต่อโครงการได้ที่ 02 -747 8881 อีเมล: [email protected]