โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ซัมซุงส่งมอบ10ศูนย์การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21Samsung Smart Learning Center ให้โรงเรียนนำร่องในโครงการซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๓:๔๙

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-เวิรฟ ซัมซุงส่งมอบ10ศูนย์การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21Samsung Smart Learning Centerให้โรงเรียนนำร่องในโครงการซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตพร้อมจับมือซัมซุงอาสาและชุมชนลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จ.ขอนแก่น ซัมซุงประเดิมส่งมอบนวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ Samsung Smart Learning