ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุเหร่าสามอิน | newswit

ภาพข่าว: อเมริกันสแตนดาร์ด ทำดีด้วยใจ
ภาพข่าว: อเมริกันสแตนดาร์ด ทำดีด้วยใจ
คืนกำไรสู่สังคม มอบสุขภัณฑ์เปิดรับปีใหม่ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน – Mar 2016
เขตวัฒนาร่วมกับ สมาชิก อปพร.จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาด – กรุงเทพ--17 มี.ค.--เขตวัฒนา นายนันทศักดิ์ เรืองเดช ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม.เปิดเผยว่า สำนักงานเขตวัฒนาจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดตามโครงการ อปพร.อาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2541 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเพื่อพัฒนาความสะอาดแล้ว ยังเป็นการระดมกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตวัฒนาทั้ง 2 รุ่น