เขตวัฒนาร่วมกับ สมาชิก อปพร.จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาด

17 Mar 1998

กรุงเทพ--17 มี.ค.--เขตวัฒนา

นายนันทศักดิ์ เรืองเดช ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม.เปิดเผยว่า สำนักงานเขตวัฒนาจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดตามโครงการ อปพร.อาสาพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนสุเหร่าสามอิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2541 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเพื่อพัฒนาความสะอาดแล้ว ยังเป็นการระดมกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตวัฒนาทั้ง 2 รุ่น ให้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย--จบ--