เขตมีนบุรีเข้มตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบสถานศึกษา

25 Jan 2023

พร้อมทั้งตรวจอาหารพร้อมบริโภค มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Sl-2) ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต โดยลงข้อมูลในระบบฯ ในรายการสถานประกอบการ (ไม่มีใบอนุญาต) หากตรวจสอบแล้วพบกรณีบกพร่อง หรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป

เขตมีนบุรีเข้มตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบสถานศึกษา

เขตมีนบุรีเข้มตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบสถานศึกษา
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit