เขตมีนบุรีเข้มตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบสถานศึกษา

25 Jan 2023

นายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวถึงการติดตามตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียนคลองสามและโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่าง ๆ ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียนดังกล่าว เพื่อตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการ ตามแบบตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือแบบตรวจสุขลักษณะแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี หรือผ่านแอปพลิเคชัน BKK Food Safety

เขตมีนบุรีเข้มตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบสถานศึกษา

พร้อมทั้งตรวจอาหารพร้อมบริโภค มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Sl-2) ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต โดยลงข้อมูลในระบบฯ ในรายการสถานประกอบการ (ไม่มีใบอนุญาต) หากตรวจสอบแล้วพบกรณีบกพร่อง หรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป

เขตมีนบุรีเข้มตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบสถานศึกษา