ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสังกัด | newswit

กทม.จับมือ สสส.-รพ.รามาฯ พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำในเด็กนักเรียน
กทม.จับมือ สสส.-รพ.รามาฯ พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำในเด็กนักเรียน
เพิ่มทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำ – โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 07 Mar
กทม.กำชับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุดูแลความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัด
กทม.กำชับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุดูแลความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัด
– นอกจากนั้น ได้กำชับเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน โดยให้โรงเรียนตรวจสอบความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน 04 Mar
กทม.กำชับโรงเรียนในสังกัดเฝ้าระวัง-กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
กทม.กำชับโรงเรียนในสังกัดเฝ้าระวัง-กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ – นอกจากนั้น 14 Feb
กทม.ติดตามการเฝ้าระวังปัญหาจากการใช้กัญชา
กทม.ติดตามการเฝ้าระวังปัญหาจากการใช้กัญชา
กัญชง กระท่อมโรงเรียนในสังกัด – 04 Feb
รร.กทม.เพิ่มการตรวจตราดูแลพฤติกรรมเด็ก
รร.กทม.เพิ่มการตรวจตราดูแลพฤติกรรมเด็ก
เตรียมจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน – รวมถึงดำเนินมาตรการเชิงรุกติดตามดูแลความประพฤติและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนใน 01 Feb
กทม.เดินหน้าจัดห้องปลอดฝุ่นชั้นอนุบาลโรงเรียนในสังกัด
กทม.เดินหน้าจัดห้องปลอดฝุ่นชั้นอนุบาลโรงเรียนในสังกัด
พร้อมแจ้งเตือนผ่านธงคุณภาพอากาศ – ขณะเดียวกัน สนศ.ได้ประสานสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญ 06 Dec
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดเทอม
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดเทอม
– นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.กล่าวว่า 27 Oct
รร.กทม.วางระบบดูแลช่วยเหลือ ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
รร.กทม.วางระบบดูแลช่วยเหลือ ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
- เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ – ขณะเดียวกัน กทม.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 09 Oct
กทม.เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย-ป้องกันเหตุอันตรายในสถานศึกษา-ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กทม.เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย-ป้องกันเหตุอันตรายในสถานศึกษา-ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
– สำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ต้องได้รับการตรวจ สอบถาม 06 Oct
กทม.เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัด
กทม.เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัด
– นอกจากนั้น ยังได้ประสานสำนักงานเขตให้แจ้งโรงเรียนในสังกัด กทม.ทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักการศึกษาเรื่อง 19 Sep
กทม.เข้มงวด 9 มาตรการความปลอดภัย
กทม.เข้มงวด 9 มาตรการความปลอดภัย
- ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโรงเรียนในสังกัด – นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในการป้องกันอุ 29 May
กทม.กำชับโรงเรียนในสังกัดเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากกัญชาและยาเสพติด
กทม.กำชับโรงเรียนในสังกัดเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากกัญชาและยาเสพติด
– นอกจากนั้น ยังได้แจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายา หรือสารเสพติดในโรงเรียนสังกัด 22 May
โรงเรียน กทม.เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อในสถานศึกษา – โดย สนศ.ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยการตรวจสอบความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน เครื่องเล่นเด็ก ด้านสภาพแวดล้อม ความสะอาด พร้อมให้สำนักงานเขตกำกับดูแลโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อในสถานศึกษาอย่างเนื่อง ขณะเดียวกันได้มีแนวทางส่งเสริมความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักของประชาชน ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
กทม.กำชับเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเอง
กทม.กำชับเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเอง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัด – กรุงเทพมหานครได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หว 12 May
โรงเรียนสังกัด กทม.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่
โรงเรียนสังกัด กทม.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่
1 เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคล ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 – ขณะเดียวกันได้มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการสอนให้ครบทั้ง 8 10 May
รร.สังกัด กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโควิด
รร.สังกัด กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโควิด
19 เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคล – ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมให้จัดสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภัย 03 May
กทม.เร่งติดตาม พาน้องกลับมาเรียน
กทม.เร่งติดตาม พาน้องกลับมาเรียน
ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา – จากความร่วมมือดังกล่าว กทม.และ 02 May
กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโควิด
กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโควิด
19 รร.ในสังกัด ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐาน – โดย สนศ.ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน Apr 2023
กทม.เร่งสำรวจข้อมูล นร.หญิงชั้น ป.5 โรงเรียนในสังกัดเข้ารับวัคซีน HPV – นอกจากนี้ กทม.ยังมีแนวทางรณรงค์เร่งรัดฉีดวัคซีนพื้นฐานแก่ประชาชนในสถานพยาบาลของ กทม. โดยเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนพื้นฐานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่มีอัตราลดต่ำลงของเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีของศูนย์บริการสาธารณสุข
รร.กทม.ปลอดยาเสพติด เน้นย้ำส่งเสริมความรู้ความเข้าใจพิษภัยสารเสพติด
รร.กทม.ปลอดยาเสพติด เน้นย้ำส่งเสริมความรู้ความเข้าใจพิษภัยสารเสพติด
– ขณะเดียวกันได้สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด กทม.ให้ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ Feb 2023
กทม.จัดกิจกรรมเชิงรุกส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ
กทม.จัดกิจกรรมเชิงรุกส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น – สำหรับปีงบประมาณ 2566 สนศ.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Feb 2023
กทม.ส่งเสริมการเรียนการสอนและการจัดแสดงดนตรีตามนโยบาย
กทม.ส่งเสริมการเรียนการสอนและการจัดแสดงดนตรีตามนโยบาย
Open Education – นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนตามนโยบาย Open Education Feb 2023
รร.กทม. 437 แห่ง ขับเคลื่อน 7
รร.กทม. 437 แห่ง ขับเคลื่อน 7
มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ – นอกจากนั้น ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นและสปอตป้องกันนักสูบหน้าใหม่ Feb 2023
กทม.กำชับทุก รร.ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ
กทม.กำชับทุก รร.ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ
– นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวว่า Feb 2023
รร.สังกัด กทม.ปักธงคุณภาพอากาศ
รร.สังกัด กทม.ปักธงคุณภาพอากาศ
พร้อมปิด รร.หากมีค่าฝุ่น 70-75 มคก./ลบ.ม. – เมื่อฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน Jan 2023
รร.กทม.งดกิจกรรมกลางแจ้งช่วงค่าฝุ่น
รร.กทม.งดกิจกรรมกลางแจ้งช่วงค่าฝุ่น
PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น – Jan 2023
กทม.ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา
กทม.ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา
พร้อมตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร - น้ำดื่มโรงเรียนในสังกัด – (1) ตรวจความสะอาดของโรงอาหาร ห้องครัว ห้องสุขา Jan 2023
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ห่วงใยพนักงานกวาดถนนของ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ห่วงใยพนักงานกวาดถนนของ
กทม. มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 9,079 คน – สมาคมฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและมีความห่วงใยในสวัสดิภา Oct 2022