ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดหัวลำโพง | newswit

ภาพข่าว: ช่อง3 Family (ช่อง13) ส่งความสุขเปิดเทอมวันแรก มอบหมวกนิรภัยให้น้องโรงเรียนวัดหัวลำโพง –
“มูลนิธิไทยยานยนตร์” จัด “ปลูกป่าชายเลน” สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชนไทย – ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้เยาวชนได้บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์เพื่อสังคม อันก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนอันเป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งช่วยป้องกันภัยจากคลื่นลมในช่วงฤดูมรสุมอีกด้วย สำหรับโครงการ “ปลูกป่าชายเลน”