BEM ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางรัก

18 Jul 2022

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางรัก ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนวัดสวนพลู โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า โรงเรียนมหาพฤฒาราม และโรงเรียนวัดม่วงแค จำนวนกว่า 100 คน ภายใต้โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ และทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ BEM ให้ความรู้และข้อมูลด้านความปลอดภัยต่างๆในการเดินทาง พร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่คณะตลอดเส้นทางเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

BEM ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางรัก