ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดหวายเหนียว | newswit

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และแปลงผักยกแคร่สาธิตเพื่ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา) จ.กาญจนบุรี 04 Oct
ห้องสมุดโลกนิทานของหนู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก
ห้องสมุดโลกนิทานของหนู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก
(โพธิ์เบญจมอุทิศ) จ.ราชบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและยุวบรรณารักษ์ จากโรงเรียนวัดหวายเหนียว ปุณสิริวิทยา จ.กาญจนบุรี Jul 2016