ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และแปลงผักยกแคร่สาธิตเพื่ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา) จ.กาญจนบุรี

04 Oct 2022

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดยนายอาทิตย์ มาสถิรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยง และ นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและแปลงผักยกแคร่สาธิตเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา) จ.กาญจนบุรี โดยมี น.ส.ปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา) เป็นผู้รับมอบ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือจากสายงานบริหารความเสี่ยง สื่อสารองค์กร กำกับการปฏิบัติงาน และกฎหมาย โดยพนักงานและครอบครัว เดินทางไปโรงเรียนร่วมกันส่งมอบผ่านกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันระบายสีโต๊ะทานข้าว และเครื่องเล่นของโซนเด็กอนุบาล และช่วยกันนำผักลงแปลงเพื่อปลูกให้เด็กๆ งานจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และแปลงผักยกแคร่สาธิตเพื่ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา) จ.กาญจนบุรี