ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสวนพลู | newswit

ภาพข่าว: โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดสวนพลู – Jan 2018
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ร่วมมอบความสุขปีใหม่และวันเด็ก
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ร่วมมอบความสุขปีใหม่และวันเด็ก
ที่โรงเรียนวัดสวนพลูและโรงพยาบาลเลิดสิน – ในโอกาสเดียวกีนนี้ ทางโรงแรมฯ นำโดย คุณนิภา สมาโนตม์ Jan 2016
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
ที่ โรงเรียนวัดสวนพลู และ โรงพยาบาลเลิศสิน – ในวันเดียวกัน ทีมจากโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ Jan 2015
ภาพข่าว: โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี 2556 – Nov 2013
“มูลนิธิไทยยานยนตร์” จัด “ปลูกป่าชายเลน” สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชนไทย – ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้เยาวชนได้บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์เพื่อสังคม อันก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนอันเป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งช่วยป้องกันภัยจากคลื่นลมในช่วงฤดูมรสุมอีกด้วย สำหรับโครงการ “ปลูกป่าชายเลน”
เอสโซ่ สนับสนุนการแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับประถมศึกษา – กรุงเทพ--26 ธ.ค.--เอสโซ่ นาย ชาวล์ โดว์เนีย ผู้จัดการองค์กรธุรกิจ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เป็นตัวแทนมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดสวนพลูที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับประถมศึกษาสำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทเอสโซ่ร่วมสนับสนุนกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา