ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมสาธิต | newswit

มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมสาธิต
มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมสาธิต
มรภ.พระนคร และศูนย์สาธิตการบริบาลฯ – May 2022
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร
จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาคารเรียนประถมสาธิต – โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Mar 2022
มรภ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการดำเนินโรงเรียนประถมสาธิต
มรภ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการดำเนินโรงเรียนประถมสาธิต
มรภ.พระนคร – โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Mar 2022
กทม.สนับสนุน สวนป่าบูรณาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ – กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--กทม. เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 48 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีรับมอบป่าบูรณาการ เครื่องเล่นสนาม เพื่อมอบต่อให้แก่โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทั้งเปิดศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 9 โดยมี ดร. พระสถาปนา พุทธิวังโส เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
กทม.สนับสนุนสวนป่าบูรณาการเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ – กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--กทม. เมื่อวานนี้ (วันที่ 28 ก.ค. 48 เวลา 12.00 น.) คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีรับมอบป่าบูรณาการ เครื่องเล่นสนาม เพื่อมอบต่อให้แก่โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทั้งเปิดศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 9 โดยมี ดร. พระสถาปนา พุทธิวังโส เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช