มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมสาธิต มรภ.พระนคร และศูนย์สาธิตการบริบาลฯ

05 May 2022

คณะผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการ เข้าศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต และอาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตการบริบาลฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาทั้งสองแห่งให้การต้อนรับ กล่าวแนะนำโรงเรียนและพาเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมสาธิต มรภ.พระนคร และศูนย์สาธิตการบริบาลฯ