ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช | newswit

โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ให้แก่ทีมแพทย์และสาธารณสุขต่อสู้ภัยโควิด – โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ Jul 2021
ภาพข่าว: เซ็นทรัล เฮลท์แอนด์แคร์
ภาพข่าว: เซ็นทรัล เฮลท์แอนด์แคร์
บริจาคเครื่องใช้จำเป็นแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 – May 2020
ขยายงานอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี – กรุงเทพ--8 ธ.ค.--กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ขยายอาคารเพื่อรองรับงานอุบัติเหตุ ซึ่งมีมากเป็นอันดับที่ 2 ของจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาล วันนี้ (7 ธ.ค. 40) ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี วางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โรงพยาบาลพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งนี้
ขยายงานอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี – กรุงเทพ--8 ธ.ค.--กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ขยายอาคารเพื่อรองรับงานอุบัติเหตุ ซึ่งมีมากเป็นอันดับที่ 2 ของจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาล วันนี้ (7 ธ.ค. 40) ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี วางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โรงพยาบาลพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งนี้