โรงพยาบาลกรุงเทพ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มุ่งมั่นสร้างความไว้ใจ 'อยู่ที่ไหน ก็เชื่อมั่นเหมือนอยู่บ้านคุณ'

๑๙ เม.ย. ๒๐๒๒ ๐๙:๓๐

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มุ่งมั่นดูแลคนเชียงใหม่และคนพื้นที่ด้วยความเข้าใจผ่านการพัฒนาบุคลากรผู้ร่วมพัฒนาบ้านเกิด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่สู่การเป็น 'International Hospital'ด้วยการนำความสามารถของบุคลากร และเทคโนโลยีของเครือข่าย