ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้ | newswit

GE SPU นำนักศึกษาทำกิจกรรม โครงการ
GE SPU นำนักศึกษาทำกิจกรรม โครงการ
ปลูกต้นไม้ มุ่งสู่ Net Zero ฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดก๊าซเรือนกระจก – สำหรับ"ป่าชายเลน" 25 Sep
ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนกรุงเทพมหานครเดินหน้าปลูกต้นไม้เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนกรุงเทพมหานครเดินหน้าปลูกต้นไม้เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
– ต้นเสลาเป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ มีดอกสีม่วงอมชมพู ซึ่งจะทำให้ถนนสายนี้เป็น Landmark 26 Jul
อีซี่วิซประกาศโครงการปลูกต้นไม้ทั่วโลกโดยร่วมมือกับทรีดอม
อีซี่วิซประกาศโครงการปลูกต้นไม้ทั่วโลกโดยร่วมมือกับทรีดอม
เพื่อช่วยทำให้โลกเป็นสีเขียวด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – อีซี่วิซ (EZVIZ) 14 Jun
บีทีเอส ย้ำจุดยืน วันสิ่งแวดล้อมโลก
บีทีเอส ย้ำจุดยืน วันสิ่งแวดล้อมโลก
ร่วมสนับสนุนกล้าไม้ 5,000 ต้น ในงาน Do it yourself สร้างโลกสวยด้วยมือเรา – โดยความร่วมมือในครั้งนี้ 07 Jun
กทม.เดินหน้า ปลูกต้นไม้ล้านต้น
กทม.เดินหน้า ปลูกต้นไม้ล้านต้น
พร้อมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ – นอกจากนั้น ยังได้จัดทำคู่มือการปลูกต้นไม้ล้านต้นฉบับประชาชน Feb 2023
WIIK ยกทีมพนักงานร่วมทำกิจกรรม
WIIK ยกทีมพนักงานร่วมทำกิจกรรม
CSR ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ – Oct 2022
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ จับมือ ซีพีเอฟ
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ จับมือ ซีพีเอฟ
คิกออฟปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ – Oct 2022
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานครสร้างพื้นที่สีเขียว
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานครสร้างพื้นที่สีเขียว
ด้วยกิจกรรม PLANT WITH LOVE – โดยได้รับเกียรติจากคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม Sep 2022
พช.มหาสารคาม พร้อมใจจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พช.มหาสารคาม พร้อมใจจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน – นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ May 2021
ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – Jul 2020
ภาพข่าว: SCN ร่วมโครงการปลูกต้นไม้
ภาพข่าว: SCN ร่วมโครงการปลูกต้นไม้
หวังฟอกอากาศบริสุทธิ์ ลดฝุ่น PM 2.5 คืนอากาศดีให้ประชาชนในระยะยาว – Mar 2020
ทช. เดินหน้าโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกป่า
ทช. เดินหน้าโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวป่าชายเลนเมืองระยอง 100 ไร่ 1 ล้านกล้า – นายจตุพร กล่าวว่า สำหรับ ทช. Sep 2019
ภาพข่าว: โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่
ภาพข่าว: โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – Aug 2019
ภาพข่าว: มกอช. ปลูกต้นไม้และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ภาพข่าว: มกอช. ปลูกต้นไม้และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก – May 2019
โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดงาน “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๑” – ในงานจะมีกิจกรรมสำคัญพิเศษคือ การร่วมกันปลูกต้นสาละอินเดีย เพื่อจัดสร้างสวนสาลวัน ปลูกด้วยต้นสาละที่เพาะจากเมล็ดที่นำมาจาก "ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" (สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ) โดยมีพระไพศาล วิสาโล เป็นองค์ประธานนำปลูกต้นไม้ การมอบรางวัล "นักปลูกโลกดีงาม วิสาขบูชา ๒๕๖๑" แก่นักปลูกต้นไม้ให้โลก ซึ่งสร้างประโยชน์และแรงบันดาลใจให้สังคมและผู้คน TREE TALK
อ.อ.ป. ปลูกต้นไม้ 101,000 ต้น ให้แผ่นดิน ดีเดย์ปลูกพร้อมกัน'7 สิงหาคม 60’ – องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีภารกิจหลักในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ได้สนองรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทำ โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ขึ้น เพื่อเพิ่มต้นไม้ยืนต้น พร้อมเพิ่มจำนวนพันธุ์ไม้ ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
ภาพข่าว: ธนชาตเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ
ภาพข่าว: ธนชาตเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ
เทิดไท้รัชกาลที่ ๙” ในชุมชน จ.เชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช – Dec 2016
ภาพข่าว: ธนชาตเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ
ภาพข่าว: ธนชาตเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ
เทิดไท้รัชกาลที่ ๙” ในชุมชน จ.เชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช – Dec 2016
ภาพข่าว: อัครามอบทุนสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ – กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--วิเสจ นายปกรณ์ สุขุม กรรมการผู้จัดการบริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้แก่นายเสน่ห์ นิยมไทย อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศจำนวน 5 ล้านต้น ของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ภาพข่าว: อัครามอบทุนสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ – กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--วิเสจ นายปกรณ์ สุขุม กรรมการผู้จัดการบริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้แก่นายเสน่ห์ นิยมไทย อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศจำนวน 5 ล้านต้น ของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ภาพข่าว: เหมราช อาร์ไอแอลร่วม “โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน” – กรุงเทพฯ--6 ก.ค.--แบรนด์คอม คอนซัลแทนส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (เหมราช อาร์ไอแอล) ได้เข้าร่วม "โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายพิศิษฐ์ สุขสวัสดิ์ (ขวา) หัวหน้างานซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ
หอการค้าไทย จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก ระหว่างหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ “โครงการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อใช้ในโครงการพลังงานทดแทน” ระหว่างบริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบ – กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--หอการค้าไทย ด้วย หอการค้าไทย กำหนดจัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก ระหว่างหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
***เลื่อนแถลงข่าว*** ปตท. จัดงาน เปิดสถานีบริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโครงการปลูกต้นไม้ “รักธรรมศาสตร์ รักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อน ถวายพ่อ” – กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--ปตท. พิธีเปิดสถานีบริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโครงการปลูกต้นไม้ “รักธรรมศาสตร์ รักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อน ถวายพ่อ” วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 17.00 – 18.00 น. 16.30 น. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง 17.00 น.
ภาพข่าว: เหมราชฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) – กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--แบรนด์คอม คอนซัลแทนส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปลูกต้นไม้ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเสริมแนวกันชนให้กับพื้นที่ภายในนิคมฯ โดยมีนายพรเทพ ภูริพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ จำนวน
กทม.จับมือ โตโยต้ามหานครร่วมรณรงค์สร้างสำนึกรักษ์ป่าชายเลนในคนรุ่นใหม่ – กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. กทม. ร่วมกับ โตโยต้ามหานคร จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่ของแผ่นดิน “Together We Can : ร่วมสร้างมหานครสีเขียว ปลูกป่าชายเลน” รวมพลังวัยรุ่นไทยหัวใจสีเขียวร่วมปลูกต้นโกงกาง 20,000 ต้นในบริเวณป่าชายเลนบางขุนเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และคืนสมดุลสู่ป่าชายเลน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
หลักสี่ชวนเยาวชนจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ – กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ มีโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณที่ว่างริมทางรถไฟบนถนนกำแพงเพชร 6 ให้เป็นถนนสายสวย โดยปลูกให้กลมกลืนกับต้นไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงมีแนวคิดปลูกฝังความรักต้นไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อ – กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อ" ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (ท่าสอน จันทบุรี) ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.โดยมี นาวาเอก คชวัทน์ ประสานนิล
ปภ.จัดโครงการปลูกต้นไม้ลดภัยโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ – กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการปลูกต้นไม้ลดภัยโลกร้อน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สมาคม มูลนิธิ และอาสาสมัครตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดจากภาวะโลกร้อน และร่วมกันคืนความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม