ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | newswit

NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร – Jan 2023
สหกรณ์จังหวัดตากร่วมออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์จังหวัดตากร่วมออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – Aug 2020
จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร
จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ – เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา Jul 2019
เปิดผลประเมินคลินิกเกษตร จ.ขอนแก่น สศก. ชู ผู้เข้าชมงานทะลุ เกษตรกรปลื้มพอใจบริการคลินิก – นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น ทาง สศก. ได้ติดตามผลประเมินการจัดงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร Aug 2016
งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ – ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรมาเข้ารับบริการ ในคลินิกต่าง ๆ แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,263,437 ราย และเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก.เกษตรฯ เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.นครศรีธรรมราช – นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ก.เกษตรฯ รมช.กษ.เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.ลำพูน – นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ”เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระวรชายาฯ – นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยเกษตรกรไทยรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลจากการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ส.ป.ก. ร่วมงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรไทย รับ AEC – กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 28 กรกฎาคม 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไว้ในพระราชานุเคราะห์ จึงได้จัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
จังหวัดมหาสารคาม จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร – กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--มหาสารคาม ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๘ สิงหาคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” อย่างยิ่งใหญ่ – กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ว่า
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ – กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โครงการศิลปาชีพบ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ – กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ – กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กษ. เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ – กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และดำเนินงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ฯ มาครบ 1 ทศวรรษ เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” – กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--พีอาร์ โฟกัส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงานแถลงข่าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ : 25 กรกฎาคม 2555 เวลา : เริ่มแถลงข่าว 13.00-15.00 นาฬิกา สถานที่ : ณ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ – กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ภาพข่าว: เปิดคลินิก – กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สำนักงานเขตคลองสามวา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมเยี่ยมชมงาน โดยมี นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา, เกษตรกรุงเทพมหานคร, ส.ก. และ ส.ข. ในพื้นที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ โรงเรียนวัดลำกระดาน เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2554
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ – กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจะออกปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำเดือนตุลาคมนี้ ดังนี้ วันที่ 16 - 17 ตุลาคม ที่ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล วันที่ 17 ตุลาคม ที่ตำบลทุ่งสะเรียง อำเภอทุ่งสะเรียง จังหวัดสุโขมัย และที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และวันที่ 17 - 18