เสริมสุข ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

จีอีพี สปินนิ่ง มอบหน้ากากฟิลาเจน ร่วมสู้ภัยวิกฤตการณ์โรคโควิด-19

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๐๓

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 บริษัท จีอีพี สปินนิ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมสู้ภัยโควิด- 19โดยสนับสนุนเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็น อาทิ ถังขยะแบบมีฝาปิด ชุดกาวน์คลุม เฟสชิว หน้ากาก3 M รุ่น N95 พลาสเตอร์ยา หมวกคลุมผม ให้แก่ หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์