ข่าวประชาสัมพันธ์เลย์เทกซ์ | newswit

'เลย์เทกซ์' เดินหน้าสานต่อโครงการ
'เลย์เทกซ์' เดินหน้าสานต่อโครงการ
One for One เชิญชวนร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร ให้พ้นจากแผลกดทับก่อนสายไป – Mar 2023
'เลย์เทกซ์' เปิดตัวโครงการ One
'เลย์เทกซ์' เปิดตัวโครงการ One
for One บริจาคที่นอนป้องกันแผลกดทับกว่า 1,000 หลัง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ทั่วประเทศไทย – นายณัฐพัฒน์ Jan 2023
เลย์เทกซ์ ผู้นำที่นอนยางพารา พัฒนานวัตกรรมที่นอนป้องกันแผลกดทับสิทธิบัตร
เลย์เทกซ์ ผู้นำที่นอนยางพารา พัฒนานวัตกรรมที่นอนป้องกันแผลกดทับสิทธิบัตร
15 ประเทศทั่วโลก ส่งแบรนด์ 'SeniaCare' ลุยตลาดสุขภาพรับสังคมผู้สูงอายุ – นายณัฐพัฒน์ นิธิอุทัย กรรมการบริษัท Dec 2022
หมอนยางพาราผลิตโดยสถาบันเกษตรกรภายใต้แบรนด์กลาง
หมอนยางพาราผลิตโดยสถาบันเกษตรกรภายใต้แบรนด์กลาง
กยท. พร้อมเผยโฉมรุ่นแรกให้ตลาดโลกชมแล้วอย่างสง่างาม – วันนี้ Mar 2018