เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนน

BWG คว้า CSR-DIW Continuous Award 2563

๑๙ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๑:๑๓

BWG ร่วม SHEE Excellence Day 2020

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๔:๔๐

จบไปแล้วกับกิจกรรม SHEE Excellence Day 2020 กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่จัดขึ้นโดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)งานนี้ได้คู่ค้าผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF อย่างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

BWG รับรางวัลจากงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ปี 2563

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๐๙:๕๔

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร องค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) โครงการ 3R แยกได้ ใช้ประโยชน์ต่อ ในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563 จัดโดย

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ETC พร้อมขายไอพีโอ เข้าตลาดหุ้นฯ ชูจุดเด่น โรงไฟฟ้าขยะสะอาดครบวงจร แถมปีนี้โรงไฟฟ้าทุกโรงจ่ายไฟเต็มปี บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์จำกัด (มหาชน) (ETC) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบครบวงจร มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แห่งที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวมกำลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้ส่วนภูมิภาคร

ETC ขายไอพีโอ ไตรมาส 3

๑๐ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๖:๒๙