เฉลิมชัย ศรีอ่อน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวขอบคุณและส่งกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

๒๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๔

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ตัวแทนของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อกำหนดแนวการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า