เฉลิมชัย ศรีอ่อน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบพันธุ์ปลากะพงขาวพันธุ์ดีขนาด 3 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดปลาที่มีอัตราการรอดสูง จำนวน 15,000 ตัว ให้กับผู้แทนชุมชนประมงพื้นบ้าน 5 ชุมชน ในอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำที่ชุมชนดูแล เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรพันธุ์ปลากะพงขาวในธรรมชาติ และสร้างความเข็มแข็งในชุมชน สร้างความยั่งยืนในอาชีพประมง ตามน

มอบพันธุ์ปลากะพงขาว

๐๒ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๔:๕๕

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๑๒

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2563 (World Rabies Day 2020) ณ ห้องประชุม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

รมว.เฉลิมชัย มอบนโยบายขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ จัดงานเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๐๙:๑๘

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ พร้อมจัดเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครเกษตรระดับเขต อกม. เข้มแข็ง พร้อมใจสู้ภัยศัตรูพืช ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์