อุบล ไบโอ เอทานอล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

'UBE' ปลื้มรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 64 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ โชว์ผลงาน BCG สร้าง New - S Curve

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๑

'บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จากงาน The Prime Minister's Industry Award 2021 โชว์ผลงานโดดเด่น สร้าง New - S Curve

'UBE' ติดอาวุธชีวภาพ เสริมพลังอุบลโมเดล ช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ MOU วว. สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อน BCG Model

๒๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๘

'บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้กรอบ 4 ข้อ

วว. จับมือบริษัทอุบลไบโอเอทานอลฯ พัฒนากระบวนการผลิต RD ใช้ประโยชน์สารชีวภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม

๑๘ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๕๑

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด