อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

อีกหนึ่งผลงาน 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย อลงกรณ์ เผยพร้อมตั้งสภาเกษตรอินทรีย์พีจีเอส. เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

๒๘ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๖

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เปิดเผยถึงผลการประชุม ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายมนัส กำเนิดมณี

มกอช. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2564

๒๙ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๑

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

มกอช.แถลงข่าว ยกระดับมาตรฐานปางช้าง

๒๘ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๖

นายพิทักษ์ ชายสม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น ยกระดับมาตรฐานปางช้าง เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการงก่อนประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มกอช. ร่วมงานแถลงข่าว เดินหน้ายกระดับมาตรฐานปางช้าง

๒๘ ม.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๒

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้ นายพิทักษ์ ชายสม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

มกอช. ร่วมคณะนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ. หารือร่วมมือด้านการเกษตร FAO

๒๑ ม.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๔

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายจอง จิน คิม (Mr. Jong-Jin Kim)

เฉลิมชัยสั่ง ฟรุ้ทบอร์ดประชุมด่วน13ส.ค.เยียวยาชาวสวนลำไยกว่า3พันล้านเสนอ ครม.

๑๐ ส.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๒๕

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัยสั่ง ฟรุ้ทบอร์ดประชุมด่วน13ส.ค.เยียวยาชาวสวนลำไยกว่า3พันล้านเสนอ ครม. สัปดาห์หน้า พร้อมเดินหน้าโมเดลเกษตร-พาณิชย์ทันสมัยเร่งเครื่องแผนปฏิบัติการโอ2โอ.ระบายลำไยผ่านตลาดออฟไลน์ออนไลน์อลงกรณ์ถกAICตั้งสถาบันลำไยเร่งวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าลดพึ่งพาส่งออกแก้ปัญหา

อลงกรณ์ เปิดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดภาคอีสานล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล

๑๗ ก.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๑๔

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ และของดี 4 จังหวัดภาคอีสานโซนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ เอ็มซีซีฮอลล์

เกษตรฯ ผนึกสภาอุตสาหกรรมรับมือโควิด19 ตั้งคณะกรรมการ กรกอ. มอบ อลงกรณ์ เดินหน้าโมเดล เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย วาง 4 เป้าหมาย 5 กรอบ 1

๐๘ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันฟู้ดอินโนโพลิสกระจายทุกภูมิภาค เดินหน้า EEC เกษตร ชู AIC ขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศหวังสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้เกษตรกรดันไทยผู้ส่งออกอาหารท็อปเทนของโลก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ (8 ก.ค.) ว่า