อภิชาติ รมยะรูป ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจำหน่าย บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 15 ศิลปินดาราร่วมสร้างกุศลหารายได้ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (แถวยืน ที่ 6 จากซ้าย) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (แถวยืน ที่ 5 จากซ้าย) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวยืน ที่ 7 จากซ้าย) นายอภิชาติ รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวยืน ที่ 9 จากขวา) และนางปฏิมา

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจำหน่าย บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14 สร้างกุศลหารายได้ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

๑๔ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายอภิชาติ รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพจัดประกวดจิตรกรรมบัวหลวงลายปัก

๑๖ มี.ค. ๒๐๐๑ ๑๐:๐๒

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.-มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพจัดประกวดจิตรกรรมบัวหลวงลายปัก เพื่อสรรหาผลงานจิตรกรรมที่ทรงคุณค่าสมบูรณ์แบบ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ สำหรับใช้เป็นต้นแบบภาพปักในโครงการปักผ้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ นายอภิชาติ รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่