ข่าวประชาสัมพันธ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร | newswit

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนยางภาคใต้
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนยางภาคใต้
เฝ้าระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราเพิ่มขึ้นช่วงมรสุม – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 01 Dec
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนระยะนี้อากาศชื้นฝนตก
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนระยะนี้อากาศชื้นฝนตก
เฝ้าระวังลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อควรปฏิบัติของเกษตรกรก่อนปลูกคือ 29 Nov
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรสร้างรายได้เสริม
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรสร้างรายได้เสริม
!! มือใหม่ สมัครฝึกอาชีพเลี้ยงผึ้งโพรงที่ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่รับหนาวดอกไม้บานได้แล้ววันนี้ - 5 ธ.ค.66 – 24 Nov
กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้มผลตอบรับดี
กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้มผลตอบรับดี
เกษตรกรสนใจเป็นหมอพืชชุมชน เผยแผนปี 67 เตรียมต่อยอดทักษะเข้มข้น เป็นเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ – ในปี 2566 24 Nov
กรมส่งเสริมการเกษตร ชู ศจช. ขยายผลกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร ชู ศจช. ขยายผลกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ปี 67 – โดยในปี 2567 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกร 20 Nov
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
และพิจารณารายการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดสรรระหว่างปี รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20 Nov
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปี 2566 – นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 12 Nov
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือไม่ทำบุญปล่อยตั๊กแตน
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือไม่ทำบุญปล่อยตั๊กแตน
!!! หวั่นสร้างความเสียหายมหาศาลแก่ภาคการเกษตร 100 เท่า! – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 09 Nov
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ฝน-อากาศชื้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ฝน-อากาศชื้น
ช่วงนี้ระวัง แมลงบั่ว ทำลายนาข้าว – สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง 08 Nov
กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเกษตรกรระวังโรค-แมลงติดไปกับท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเกษตรกรระวังโรค-แมลงติดไปกับท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการป้องกันโรคในมันสำปะหลังด้วยการเลือกท่อนพันธุ์สะอาดจากแหล 01 Nov
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ทนทานในฤดูกาลใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ทนทานในฤดูกาลใหม่
เตรียมขจัดพันธุ์อ่อนแอให้สิ้นซาก ผนึกกำลังหน่วยงานภาคีหนุนต้นพันธุ์สะอาดกวาดล้างโรคใบด่าง – นอกจากนี้ 25 Oct
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธี/กิจกรรม
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธี/กิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 56 ปี – เข้าร่วมงานพิธี/กิจกรรม 25 Oct
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนระวังเพลี้ยกระโดดหลังขาวทำลายผลผลิตข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนระวังเพลี้ยกระโดดหลังขาวทำลายผลผลิตข้าว
แนะปลูกสลับข้าวพันธุ์ต้านทาน – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 12 Oct
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
วางแผนการขับเคลื่อนภารกิจและกำหนดทิศทาง การพัฒนางานในหน่วยงานที่กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11 Oct
สสก.2 จ.ราชบุรีร่วมการประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการ
สสก.2 จ.ราชบุรีร่วมการประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการ
และปรับแผนดำเนินงานโครงการ Flagship ปี 2567 – 05 Oct
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรป้องกันเพลี้ยแป้ง
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรป้องกันเพลี้ยแป้ง
สร้างผลผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพดี ปี66 – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 04 Oct
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง
โรครากเน่า โคนเน่าทุเรียน – สำหรับลักษณะอาการของโรค ที่สังเกตได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นทุเรียน ได้แก่ อาการที่ราก 27 Sep
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่น
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่น
ปี 2566 – อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2566 นี้ จำนวน 8 21 Sep
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา
ปลูกข้าวระยะนี้ เฝ้าระวัง แมลงดำหนามเข้าทำลายผลผลิต แนะหมั่นสำรวจแปลงนา กำจัดวัชพืชและใช้ปุ๋ยไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดิน 06 Sep
กรมส่งเสริมการเกษตร รักษามาตรฐานเป็นเลิศ
กรมส่งเสริมการเกษตร รักษามาตรฐานเป็นเลิศ
คุณธรรมและความโปร่งใส คว้าคะแนน 91.57 ในปี 2566 – โดยเป็นกรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 22 Aug
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา
ระวัง เพลี้ยจักจั่นสีเขียว ทำลายข้าวระยะแตกกอ – อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 07 Jul
กรมส่งเสริมการเกษตร ผุดคลินิกงานคลัง
กรมส่งเสริมการเกษตร ผุดคลินิกงานคลัง
ชู 3 ท. ทบทวน ทุ่มเท ท้าทาย บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 06 Jul
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ปลูก
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ปลูก
พืชตระกูลปาล์ม เฝ้าระวังด้วงแรดมะพร้าววางไข่ในระยะนี้ – ด้วงแรดมะพร้าว มีระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ ได้แก่ 1) 19 Jun
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 – นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า 10 May
กรมส่งเสริมการเกษตร ไขข้อข้องใจ
กรมส่งเสริมการเกษตร ไขข้อข้องใจ
วิธีลดจำนวนแมลงวันทอง – อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 26 Apr
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม
แนะซื้อเกลือจาก 37 แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหาย – อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 24 Apr
กรมส่งเสริมการเกษตร ลั่น น้ำผึ้งเดือน
กรมส่งเสริมการเกษตร ลั่น น้ำผึ้งเดือน
5 คนโสดก็ดื่มได้ ชวนซื้อฝากครอบครัวในเทศกาลสงกรานต์ แนะเกษตรกรเลือกเก็บน้ำผึ้งตามคำแนะนำ เพิ่มคุณภาพเพิ่มรายได้ – 07 Apr
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเล่นประแป้งบำรุงผิวด้วย
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเล่นประแป้งบำรุงผิวด้วย
แป้งร่ำเกลือจืด รับสงกรานต์ 66 ท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลคุณภาพสูงช่วงฤดูร้อน ณ สหกรณ์ 5 แห่ง 04 Apr
กรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้าระวัง
กรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้าระวัง
หนอนกินใบมะพร้าว แพร่ระบาดสร้างความเสียหาย เตือนเกษตรกรหมั่นสำรวจสวน ป้องกันกำจัดตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด – 03 Apr
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีป้องกันกำจัด
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีป้องกันกำจัด
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง – ซึ่งในปัจจุบันพบเพลี้ยแป้ง 4 ชนิดสำคัญ ได้แก่ เพลี้ยแป้งลาย เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ 29 Mar