ทีเซลส์ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ได้รับผลคะแนนระดับดีมาก ร้อยละ 99.70"

28 Oct 2021

ทีเซลส์ (TCELS) ยังคงมีการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) และจะรักษาระดับการทำงานให้ได้มาตราฐานอย่างต่อเนื่อง

ทีเซลส์ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  ได้รับผลคะแนนระดับดีมาก ร้อยละ 99.70"

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit