หลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: เยี่ยมชมกิจการ

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๘

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-ธามดี พลัส คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงานบริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัทดาวเรือง โดยมีท่านดัง วัน ลวน (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: APMLAO พบ สันติภาพ สังกะสีลาว

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๓

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด พร้อมทีมงานเข้าพบท่านสังคม จันสุก ประธานสภาบริหาร บริษัท สันติภาพ สังกะสี ลาว จำกัดผู้เดียว และบริษัท ผลิตภัณฑ์สะหวันยิบซัม จำกัดผู้เดียว พร้อมท่านสอนไช สิลาเพด ที่ปรึกษาด้านบัญชี

ภาพข่าว: APMLAO เข้าพบ กาแฟสีนุก เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ปีและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายธุรกิจ

๑๐ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๑

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม(ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด และทีมงาน เข้าพบนายสีนุก สีสมบัติ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สีนุก พัฒนา เซกอง จำกัด (กาแฟสีนุก) เพื่อสวัสดีปีใหม่ปี 2017

ภาพข่าว: APMLAO เข้าพบ PTL เพื่อสวัสดีปีใหม่ปีและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายธุรกิจ

๐๙ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๖

กรุงเทพฯ-9 ม.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมทีมงาน เข้าพบนายจันทอน สิดทิไซ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน (PTL) และทีมงาน เพื่อสวัสดีปีใหม่ปี 2017

ภาพข่าว: สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัดผู้เดียว แต่งตั้ง APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๑๔

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-Worklink Da Agency นายสังคม จันสุก (ที่ 4 จากซ้าย ) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารบริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว พร้อมด้วยนายสมภาพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ และทีมผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด

บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-Worklink PR บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

ภาพข่าว: UDA ร่วมกับ APMLAO และ บล.ล้านช้าง มหาชน ร่วมนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (โรดโชว์) ในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-ธามดี พลัส นายวิไลวัน พรมเข (ที่ 5 จากขวา) ประธานสภาบริหาร บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า มหาชน หรือ UDA พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธพนม (ขวาสุด) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) และนายนาริน สิละวงสิด (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ บริษัท

พูสีหลวงพระบางก่อสร้าง และ ซ่อมแซมขัวทาง แต่งตั้ง APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวภายในปี

๐๖ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-6 ม.ค.-ธามดี พลัส บริษัท พูสีหลวงพระบางก่อสร้าง และ ซ่อมแซมขัวทาง จำกัด ผู้เดียว หรือ PSC แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวภายในปี 2560

ภาพข่าว: เดินสาย

๒๔ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๗

กรุงเทพฯ-24 พ.ย.-ธามดี พลัส นายวัดดานา สุคะบันดิต (คนซ้ายสุด) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สุวันนี โฮม เช็นเตอร์ มหาชน (SVN) พร้อมผู้บริหาร ร่วมกับนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนขวาสุด) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด ในฐานะที่เป็นทีปรึกษาการเงินและนายนาลิน สิละวงสิด (ที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมโรดโชว์

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ธามดี พลัส นายวัดดานา สุคะบันดิต รองประธานสภาบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับนายพันโนลา สุคะบันดิต รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน และนายกดสะดา สุคะบันดิต รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน (SVN) ร่วมแถลงข่าว แผนธุรกิจ 5 ปี ของบริษัทฯ

ภาพข่าว: สัมมนาต่างแขวง

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๒

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ลาว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อระดมทุน ผ่านตลาดทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมี ดร.เพ็งพาวัน ดาวคอนเจริญ

UD Farm แต่งตั้ง APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๔๙

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-ธามดี พลัส บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า จำกัด ผู้เดียว หรือ UD Farm แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ในปลายปี 2559

ภาพข่าว: ต้อนรับ

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-ธามดี พลัส นายท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้การต้อนรับ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางทิพย์สุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ CMA-GMS รุ่นที่ 1โดยมีนาย

ภาพข่าว: ต้อนรับ

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ธามดี พลัส นายท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้การต้อนรับ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางทิพย์สุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ CMA-GMS รุ่นที่ 1โดยมีนาย

ภาพข่าว: มอบใบประกาศ

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๔๑

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) เข้าร่วมงานมอบใบประกาศวิชาชีพขั้นต้น (Certificated) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการ 3rd Program - LAO Professional Investment Banking I (3rd Program-La.PIB I)

ภาพข่าว: เข้าพบ

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๒

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-ธามดี พลัส นายสมโภชน์ อาหุนัย (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล (คนที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบท่านบุญอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว

ภาพข่าว: เยี่ยมชมธุรกิจกาแฟดาวเรือง

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๔๘

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ผู้อำนวยการ (คนที่ 6 จากซ้าย) บริษัท หลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจผลิตกาแฟดาวเรือง ณ เมืองบาเจียง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดยมี นายสินนะกร วังแก้วมณี หัวหน้าควบคุมแผนกบุคลากรและบัญชีการเงิน

ภาพข่าว: ให้ความรู้แขวงอุดมไชย

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๑๐

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ผู้อำนวยการ (คนที่ 4 จากซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลาว จัดงานสัมมนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ณ แขวงอุดมไชย โดยมีนายคำแพง จิตตะวง

ภาพข่าว: เยี่ยมชมบริษัทน้ำมันในมาเลเซีย

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๒

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-ธามดี พลัส ท่านจันทอน สิดทิไซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว มหาชน (PTL) (ที่ 5 จากซ้าย)ให้การต้อนรับคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) (กลางซ้าย) และคุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร

ภาพข่าว: บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จำกัด เปิดสำนักงานใหม่

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-Thyme D Plus ผศ.สุดา ปีตะวรรณ กรรมการและรองผู้อำนวยการ บริหารหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด พร้อมทีมงานมอบกระเช้าแสดงความยินดี ในการทำบุญเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของ บริษัท ปีโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จำกัด โดยมีนายจันทอน สิดทิชัย ผู้อำนวยการ ของ บริษัท ปีโตรเลียมเทรดดิ้งลาว

บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว ให้ความรู้ ในโครงการหลักสูตรProgram-Lao Professional Investment Banking 1

๒๑ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-21 พ.ค.-Thyme D Plus นายดาววอน พะจันทะวง ประธานสภาบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด และ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาหอการค้า และ อุตสาหกรรมแห่งชาติ พร้อมทั้ง นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ การลงทุนของต่างประเทศใน สปป. ลาว

ภาพข่าว: คุณสมภพ ผู้อำนวยการใหญ่ (APMLAO) หารือการจัดงานสัมมนาทางการเงินร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-ธามดี พลัส รศ.สมจิตร สุขสวัสดิ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (NUOL) พร้อมคณะ ร่วมประชุมและปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะในการร่วมจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

ภาพข่าว: เปิดโครงการ

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๘:๓๔

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAOในฐานะผู้จัดโครงการฝึกอบรมLAO Professional Investment Banking - Program (LA-PIB) ครั้งที่ 1โดยได้รับเป็นความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์ลาว(LSX)มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ภาพข่าว: APMLAO เข้าพบ ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป.ลาว

๑๘ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบท่านเดดพูวัง มูลรัตน์ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป.ลาว หรือ LSX เนื่องในโอกาศเทศกาลสงกรานต์และสวัสดีปีใหม่ลาว

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่ลาว

๑๖ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๓:๔๘

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO พร้อมทีมงาน ได้เข้าพบ ท่านนางวัดทะนา ดาราลอย หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (สคคซ) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพข่าว: มอบของที่ระลึก

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๕

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมผู้บริหาร มอบของที่ระลึกแก่ ท่านเดดพูวัง มูลรัตน์ ประธานคณะหัวหน้าใหญ่ผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ลาว และท่านวัดทะนา ดาลาลอย หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์

ภาพข่าว: แสดงความยินดี

๑๕ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๑๗

กรุงเทพฯ-15 ม.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับนายจิตตะกอน สุกสมบูน ประธานใหญ่ กลุ่มบริษัท สุกสมบูน เนื่องในโอกาสทำบุญเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แบบเม็ด

ภาพข่าว: APM และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าเยี่ยมชมและประชุมงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๓๘

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-ธามดี พลัส เยี่ยมชมร.ศ. นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ. สมจิต สุกสะหวัด คณบดี และคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม