ข่าวประชาสัมพันธ์สุโขทัยธรรมาธิราช | newswit

Next Station ครั้งที่ 2 'เตรียมก่อน
Next Station ครั้งที่ 2 'เตรียมก่อน
สบายกว่า' ชวนเรียนวิชาเตรียมตัวทางการเงินชีวิตสำหรับคน 40+ – สำหรับเวิร์กชอป "NEXT STATION" 23 Feb
เริ่มแล้ว!! Next Station เวิร์กชอปชวนออกแบบชีวิตสถานีหน้าสำหรับคนวัย
เริ่มแล้ว!! Next Station เวิร์กชอปชวนออกแบบชีวิตสถานีหน้าสำหรับคนวัย
40+ – โดยมี นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา กล่าวเปิดงาน Next 24 Jan
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือก
AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์เชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล – Oct 2022
วช. ร่วมกับ มสธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วช. ร่วมกับ มสธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประเมินตนเองในคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากลเนสเทอร์ซีล (Nestor Seal) – นายสมปรารถนา สุขทวี Sep 2022
มูลนิธิเชฟแคร์ส จับมือกรมพินิจฯ-มสธ.-PIM-ท็อปเชฟของไทย
มูลนิธิเชฟแคร์ส จับมือกรมพินิจฯ-มสธ.-PIM-ท็อปเชฟของไทย
เดินหน้า สานฝันปั้นเชฟรุ่นที่ 2 สร้างโอกาส ดันคนรุ่นใหม่ เสริมทัพยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยพร้อมแข่งขันบนเวทีโลก – Mar 2022
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม – นายสุพันธุ์ มงคลสุธี Oct 2021
มูลนิธิเชฟแคร์ส - กรมพินิจฯ -
มูลนิธิเชฟแคร์ส - กรมพินิจฯ -
มสธ.- PIM ร่วม สานฝันปั้นเชฟ ให้โอกาส ให้อาชีพ สร้างคนดีคืนสังคม – นางมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเชฟแคร์ส Mar 2021
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จับมือกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จับมือกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย – Feb 2020
เผยงานวิจัย “เปลือยสาวเว็บแคม”
เผยงานวิจัย “เปลือยสาวเว็บแคม”
ผ่านมุมมองของผู้ศึกษา อ.ดร.อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล ผู้มองความต่างเป็นเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมแต่ไม่ใช่ศัตรู Sep 2019
ภาพข่าว: วศ.เปิดห้อง Lab ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ภาพข่าว: วศ.เปิดห้อง Lab ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
นักศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช – ในการนี้ คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช Jun 2019
“รมช.วิวัฒน์” เปิด“มหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย
“รมช.วิวัฒน์” เปิด“มหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ชูนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค – ทั้งนี้ May 2019
ภาพข่าว: มสธ. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย
ภาพข่าว: มสธ. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย
บริหารกองทุนส่วนบุคคล – Mar 2019
ภาพข่าว: มสธ. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย
ภาพข่าว: มสธ. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย
บริหารกองทุนส่วนบุคคล – Mar 2019
วธ.ร่วมเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
วธ.ร่วมเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทิดทูนสถาบัน Feb 2018
โครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี
โครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี
เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี – เชิญ ชม ชิม ช้อป ตลาดย้อนยุค นวัตกรรมทางการเกษตร Whokshopฟรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม Feb 2018
มสธ.อนุมัติปริญญา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม
มสธ.อนุมัติปริญญา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม
– รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Jul 2017
ภาพข่าว: งานสัมมนาทางวิชาการ Cyber
ภาพข่าว: งานสัมมนาทางวิชาการ Cyber
Harassment : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ – Cyber Harassment : วันนี้ (14 ม.ค.60) Jan 2017
เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT
เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT
: การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ – Jan 2017
เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT
เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT
: การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ – Jan 2017
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ –