ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | newswit

เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ผสานเทคโนโลยีและพลังทางความคิด
เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ผสานเทคโนโลยีและพลังทางความคิด
สู่ยุคใหม่แห่งนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ – Dec 2021
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 2/2562 – 1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จากการลงนามร่วมลงทุนโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 Nov 2019
ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเม.ย.2559
ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเม.ย.2559
และรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน เม.ย. 2559 – May 2016
ภาพข่าว: รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน –
ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560) – ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 34 มาตรการ โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน กลยุทธ์ที่ 1.1 การอำนวยความสะดวกด้านการค้า 1.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เข้าพบ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เข้าพบ
รมว. คลัง หารือแนวทางปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชัน – นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) Nov 2014
คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลังเห็นชอบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน – ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักของกระทรวงการคลังในการดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไป
คลังสำรวจความเสียหาย – เมื่อวันที่ 9 และ 10 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่กระทรวงการคลัง หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ออกจากกระทรวงการคลังแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่ได้รับความเสียหาย แต่อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการทำลายประตูบริเวณชั้น 1
ภาพข่าว: การประชุมการปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ – กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุมการปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31ตุลาคม 2556 -นท- สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2556 – กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 – กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง “เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2556 มีสัญญาณชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าโดยเฉพาะด้านการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออก อย่างไรก็ดี ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ดีตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง