ข่าวประชาสัมพันธ์สาธารณภัย | newswit

กทม.ประกาศมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง-ป้องกันอัคคีภัย
กทม.ประกาศมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง-ป้องกันอัคคีภัย
– ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 22 Feb
กทม.จัดทำแผนเฝ้าระวังภัยแล้ง -
กทม.จัดทำแผนเฝ้าระวังภัยแล้ง -
เชิญชวนจิตอาสาร่วมซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก – 08 Feb
กทม.ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการผลิต
กทม.ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการผลิต
สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงป้องกันเหตุอัคคีภัยในกรุงเทพฯ – นอกจากนั้น ยังได้จัดทำฐานข้อมูลสถานที่เก็บ ทำ หรือจำหน่ายพลุ 22 Jan
บรุคเนอร์กรุ๊ป เอชีย-แปซิฟิก จัดอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการอพยพหนีไฟ
บรุคเนอร์กรุ๊ป เอชีย-แปซิฟิก จัดอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการอพยพหนีไฟ
– เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย และข้อกำหนดกฎหมายสถานที่ทำงานประจำปี การฝึกอบรมนี้จึงจัดขึ้นปีละครั้ง 12 Jan
กทม.แจงการปฏิบัติงาน-การซักชุดป้องกันไฟตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กทม.แจงการปฏิบัติงาน-การซักชุดป้องกันไฟตามระเบียบกระทรวงการคลัง
พร้อมเดินหน้าสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงฯ – กรณีการซักเสื้อชุดป้องกันไฟ (ความร้อน) 02 Jan
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
– นอกจากนั้น ได้สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยทั้งทางบกและทางน้ำให้ภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลสถานที่จัด 28 Dec
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยช่วงฤดูหนาว
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยช่วงฤดูหนาว
– นอกจากนั้น ยังได้สำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวังอัคคีภัย โดยเฉพาะชุมชนแออัด 26 Dec
กทม.เยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ตลาดจ๊อดแฟร์ กำชับผู้ค้าตลาดนัด-ตลาดกลางแจ้งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย – ส่วนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ สปภ.ได้ประสานสำนักงานเขตที่มีผู้ประกอบการตลาดนัดและตลาดกลางแจ้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีร้านค้าจำนวนมาก แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงสายไฟ ปลั๊กพ่วง การติดตั้งถังดับเพลิง รวมทั้งตรวจสอบทางเข้า-ทางออก เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
กทม.พิจารณาขยายสถานีดับเพลิงต่อเนื่องครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ
กทม.พิจารณาขยายสถานีดับเพลิงต่อเนื่องครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ
– อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร กทม.มีนโยบายให้จัดสร้างสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ 19 Dec
กทม.กวดขันงดการเผาในที่โล่ง-เดินหน้ามาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้า-กองขยะพื้นที่รกร้าง
กทม.กวดขันงดการเผาในที่โล่ง-เดินหน้ามาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้า-กองขยะพื้นที่รกร้าง
– ส่วนภาวะไม่ปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรา 21 วรรคสอง (1) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 13 Dec
กทม.เตรียมออกประกาศมาตรการแก้ไขภัยแล้ง-ป้องกันอัคคีภัยในกรุงเทพฯ
กทม.เตรียมออกประกาศมาตรการแก้ไขภัยแล้ง-ป้องกันอัคคีภัยในกรุงเทพฯ
– โดย สปภ.เป็นหน่วยสนับสนุนสำนักงานเขตควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะและการเผาในที่โล่ง 08 Dec
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยรองรับการเปิดสถานบริการถึงเวลา
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยรองรับการเปิดสถานบริการถึงเวลา
04.00 น. – นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวว่า 06 Dec
สยามคูโบต้า ส่งมอบเสื้อกันหนาว
สยามคูโบต้า ส่งมอบเสื้อกันหนาว
ให้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการ คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ประจำปี 2566 – 01 Dec
สยามคูโบต้า ส่งมอบเสื้อกันหนาว
สยามคูโบต้า ส่งมอบเสื้อกันหนาว
ให้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโครงการ คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ประจำปี 2566 – จากซ้ายไปขวานายถนาจศักดิ์ 30 Nov
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันอันตรายช่วงเทศกาลลอยกระทงปี
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันอันตรายช่วงเทศกาลลอยกระทงปี
66 – และขณะนี้ได้นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามในประกาศ กทม.เรื่อง 21 Nov
โรงพยาบาลลานนา 3 ซ้อมใหญ่ แผนฉุกเฉินแผ่นดินไหว
โรงพยาบาลลานนา 3 ซ้อมใหญ่ แผนฉุกเฉินแผ่นดินไหว
และอพยพหนีไฟ ปี 2566 – สำหรับแผนซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินแผ่นดินไหว และอพยพหนีไฟในครั้งนี้ .โดยมีบุคลากรทุกระดับ 16 Nov
กทม.เดินหน้ามาตรการดูแลความปลอดภัย-จัดระเบียบสถานบริการรองรับการเปิดให้บริการถึง
กทม.เดินหน้ามาตรการดูแลความปลอดภัย-จัดระเบียบสถานบริการรองรับการเปิดให้บริการถึง
04.00 น. – รวมถึงมาตรการดำเนินการกับเจ้าของอาคารและสถานบริการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคี 06 Nov
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และนครราชสีมา มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท – 06 Nov
กทม.บูรณาการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำเหนือพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
กทม.บูรณาการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำเหนือพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
– นอกจากนี้ ได้ประสานสำนักงานเขตที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ 04 Oct
สกสว.พร้อมเป็นโซ่ข้อกลางรับมือเอลนีโญ
สกสว.พร้อมเป็นโซ่ข้อกลางรับมือเอลนีโญ
สานทัพมหาดไทยหนุนทำแผนปฏิบัติการ – ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการ สกสว. ระบุว่า 18 Sep
กทม.ประสาน กฟน.-กสทช.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า-สายสื่อสาร-จุดเสี่ยงต่าง
กทม.ประสาน กฟน.-กสทช.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า-สายสื่อสาร-จุดเสี่ยงต่าง
ๆ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ – นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวว่า ในส่วนของ 01 Sep
กทม.เตรียมก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย
กทม.เตรียมก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย
รองรับเหตุสาธารณภัยด้านต่าง ๆ – ซึ่งปัจจุบันสำนักการโยธา กทม.ได้รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการฯ 22 Aug
เขตประเวศสั่งหยุดดำเนินกิจการหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล
เขตประเวศสั่งหยุดดำเนินกิจการหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ-น้ำไม่พบสารพิษตกค้าง – นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม.กล่าวว่า 07 Aug
โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา
โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา
3 จัดการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 – 07 Aug
กทม.ตรวจความปลอดภัยสถานที่สะสม
กทม.ตรวจความปลอดภัยสถานที่สะสม
- จำหน่ายดอกไม้เพลิงในกรุงเทพฯ – นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวว่า โรงงานผลิตพลุ 27 Jul
กทม.ร่วมสำรวจความเสียหายพร้อมออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากเหตุทางยกระดับอ่อนนุช
กทม.ร่วมสำรวจความเสียหายพร้อมออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากเหตุทางยกระดับอ่อนนุช
- ลาดกระบังถล่ม – ซึ่ง สปภ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกู้ภัยอาคารถล่ม 12 Jul