สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ครอบครัวมาลีนนท์ และ จิราธิวัฒน์ เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินสีห์

๒๔ เม.ย. ๒๐๐๙ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-ช่อง 3 เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครบ 20 ปี และเจริญพระชนมายุ ครบ 8 รอบ ท่านรองกรรมการผู้จัดการ นายประชุม มาลีนนท์ , นางสาวรัตนา มาลีนนท์ ในนาม นายวิชัย นางสมศรี มาลีนนท์