สวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

พลเรือตรีดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่แบบ เฉพาะกิจ จากนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือชายแดนภาคตะวันออก (จันทบุรีและตราด) สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ หรือหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ที่ 2 ซึ่งบริษัท

เพื่อทหารเรือ

๑๐ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๓:๓๗
กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต พลตรีชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก รับมอบสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ พิทักษ์พลกระทรวงกลาโหม จากนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้กับทายาทกำลังพลของกองทัพบกที่เสียชีวิตและปลดพิการทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 นาย เงินเอาประกันรวม 5,000,000 บาท ณ สโมสรทหารบก

ภาพข่าว: สินไหมทหารบก

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๕