สวนทรายงาม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

น้ำผึ้งรักษ์ป่า ธรรมชาติ 100 % จากชุมพร ภายใต้ บจก.สวนทรายงาม

๒๗ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๓

บจก.สวนทรายงาม ขับเคลื่อนภารกิจสร้างความมั่นคงทางการเกษตร ชู น้ำผึ้งรักษ์ป่า หนุนสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคน้ำผึ้งรักษ์ป่า (Rakpaa Honey) ธุรกิจเลี้ยงผึ้งโพรงตามธรรมชาติ อีกหนึ่งธุรกิจภายใต้การบริหารงานของ บริษัท สวนทรายงาม จำกัด (SGG) กลุ่มธุรกิจ Property ในกลุ่ม SVL Group

บจก.สวนทรายงาม ร่วมโครงการ ปลูกไม้ยืนต้นและไม้เศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

๒๔ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๑

บริษัท สวนทรายงาม จำกัด (SGG) กลุ่มธุรกิจ Property ของ SVL Group สานพลังเพื่อสังคม ร่วมโครงการ ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวนทรายงาม ธุรกิจสวนเกษตร หนึ่งในธุรกิจของ SVL Group มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล

๒๓ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๗

บริษัท สวนทรายงาม จำกัด หรือ SSG ธุรกิจสวนเกษตร หนึ่งในธุรกิจของ SVL Group มอบเงินสนับสนุนในการสร้างห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง โดยนางสาวธิดารัตน์ สัสดีเมือง ผู้แทนบริษัทเป็นผู้ส่งมอบ โดยมีนางสาวจีราภรณ์ ติธาดา

บจก.สวนทรายงาม จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยจากไฟป่า

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๐

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-เครือสหวิริยา เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท สวนทรายงาม จำกัด ธุรกิจสวนเกษตร เครือสหวิริยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยจากไฟป่า ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานระงับไฟป่า ให้พนักงานได้มีความรู้