ข่าวประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ศิลปกรรม | newswit

นิทรรศการแสดงผลงานจากสุดยอดเด็กไทย
นิทรรศการแสดงผลงานจากสุดยอดเด็กไทย
“สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่2” – โดยผลงานแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทรงคุณค่า Jun 2017