นิทรรศการแสดงผลงานจากสุดยอดเด็กไทย “สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่2”

22 Jun 2017
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผลงานวิชาโครงการพิเศษของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีชื่องานว่า "สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่2" (The 2nd RG Art Thesis & Special Projects Exhibition 2016) ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา อ.สามพราน จ.นครปฐม และได้รับความสนใจจากบุคลากรทางด้านงานช่างทองหลวง และ บุคคลทั่วไป้ป็นอย่างดีเยี่ยม โดยภายในงานได้จัดแสดงผลงานวิชาศิลปนิพนธ์จำนวนทั้งหมด 48 ชุด ทั้งจากสาขางานเครื่องประดับอัญมณี สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขางานช่างทองหลวง ทั้งที่จัดแสดงเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีนักศึกษาเจ้าของผลงานพร้อมบอกเล่าเรื่องราวงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละชิ้นงาน และในส่วนที่จัดการแสดงเป็นการเดินแบบแฟชั่นโชว์เครื่องประดับก็ได้รับเสียงตอบรับมากมาย
นิทรรศการแสดงผลงานจากสุดยอดเด็กไทย “สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่2”

โดยผลงานแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทรงคุณค่า โดยนักศึกษาได้รังสรรค์ออกมาให้ดูโดดเด่นและล้ำสมัย เพราะงานช่างทองหลวงมิใช่เพียงแค่เครื่องทองโบราณ แต่สามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นเครื่องประดับไทยและสวมใส่กับเครื่องแต่งงานในทุกรูปแบบได้ โดยนักศึกษาได้นำความรู้ที่ร่ำเรียนมามาประยุกต์ออกแบบเน้นที่ความถนัดของแต่ละบุคคล อาทิใส่รายละเอียดการดุล การแกะสลัก การลงยา การขึ้นมือ เรียกว่าปราณีตในทุกขั้นตอน บวกกับจินตาการและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดผลงานชิ้นเอกออกมาสู่สายตาทุกคนในงาน

ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักศึกษาก่อนที่จะออกมารังสรรค์ผลงานภายหลังก้าวออกจากรั้ววิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ที่เห็นฝีไม้ลายมือแล้วต้องยกนิ้วให้ว่า ไม่ธรรมดาจริงๆ

นิทรรศการแสดงผลงานจากสุดยอดเด็กไทย “สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่2” นิทรรศการแสดงผลงานจากสุดยอดเด็กไทย “สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่2” นิทรรศการแสดงผลงานจากสุดยอดเด็กไทย “สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่2”