สยาม เจริญเสียง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ม.เทคโนพระจอมเกล้า พระนครเหนือจัดสัมมนาหุ่นยนต์

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๖

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพข่าว: FIBO ร่วมมือ ABB พัฒนาหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ. และ คุณศิริโชติ สิงห์ษา รองประธานบริหาร บริษัท เอบีบี จำกัด (ABB) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระหว่าง

ฟีโบ้ มจธ. จัดค่ายโรโบแคมป์ปี 5 ปูพื้นฐานความรู้หุ่นยนต์ให้น้อง

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๐

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) เปิดเผยว่า ฟีโบ้เปิดให้มีการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มากว่า 13 ปี

ภาพข่าว: 3 ภาคี ร่วมพัฒนา ระบบช่วยจัดและลำเลียงยาอัตโนมัติ

๒๕ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๗

กรุงเทพฯ-25 ก.พ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดแถลงข่าวความร่วมมือใน การพัฒนาระบบช่วยจัดและลำเลียงยาอัตโนมัติ เพิ่มความเร็ว ลดความผิดพลาด และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

ภาพข่าว: TCELS-มจธ.ร่วมกับบริษัทสุพรีมพัฒนาหุ่นยนต์ลำเลียงยา

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๑

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.- รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผอ.สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และนายกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือ