ข่าวประชาสัมพันธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ | newswit

๑๐๑ ปี วันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
๑๐๑ ปี วันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ – ตลอดพระชนมชีพทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย 07 May
เตรียมจัดงานครบรอบวันประสูติ ๑๐๑
เตรียมจัดงานครบรอบวันประสูติ ๑๐๑
ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ – 23 Apr
๒ มกราคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์บุคคลสำคัญของโลกครบ
๒ มกราคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์บุคคลสำคัญของโลกครบ
๑๖ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ – ทรงมีพระนามแรกประสูติตามที่โรงพยาบาลตั้งถวายคือ May 02 Jan
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา – ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 21 Sep
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดงานใหญ่
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดงานใหญ่
PGVIS 2023 ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ – ปีนี้ 2566 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 15 Aug
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดสั่งจอง
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดสั่งจอง
พระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นแรก ที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี 20 Jun
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติฉลองครบรอบ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติฉลองครบรอบ
100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ณ ประเทศฝรั่งเศส – May 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ – May 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง
100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ – May 2023
รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
พร้อมคณะร่วมนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ – May 2023
ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์คอลเลคชั่นใหม่ชุดบุคคลสำคัญของโลก
ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์คอลเลคชั่นใหม่ชุดบุคคลสำคัญของโลก
100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ – ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด May 2023
รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ร่วมแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปีประสูติ Apr 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ
100 ปี วันประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ – Feb 2023
นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ มอบเงิน 400,000
นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ มอบเงิน 400,000
บาท ให้แก่มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ Sep 2022
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ร่วมกับ สนจ.
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ร่วมกับ สนจ.
ระดมทุนเพื่อ คืนหัวใจ ให้ชีวิต ฉลอง 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ กับคอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 You Jul 2022
เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย
เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย
สนับสนุนจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนและครอบครัว ผ่านทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม – ในโอกาสนี้ ดร. ทวีศักดิ์ Feb 2022
BEST Express บริจาคเครื่องอุปโภคผ่านมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน
BEST Express บริจาคเครื่องอุปโภคผ่านมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน
ในพระอุปภัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ – Sep 2021
พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เนื่องในโอกาสวันสิ้นพระชนม์ครบ 13 ปี – Jan 2021
ศิครินทร์ สานต่องานด้าน ซีเอสอาร์
ศิครินทร์ สานต่องานด้าน ซีเอสอาร์
โครงการ ศิครินทร์...ให้หัวใจเด็ก ครั้งที่ 11 – บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสนีย์ จิตตเกษม (กลาง) Nov 2020
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน
โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ – Nov 2020
โรงพยาบาลศิครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
โรงพยาบาลศิครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการมอบหัวใจดวงใหม่แก่น้องๆ หัวใจพิการแต่กำเนิด กับเสื้อยืดโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” – โครงการ Sep 2020
สมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย
สมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย
โครงการ “ยังไหวคลับ ฟันแฟร์” – Sep 2020
สมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมฯ
สมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง – Sep 2020
สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ร่วมงานวันน้อมเกล้าฯ ประจำปี 2563 – Sep 2020
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ในพระอุปถัมภ์ฯ ชวนคนไทยร่วมสมทบทุน ช่วยสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ – Jul 2020
ภาพข่าว: คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง
ภาพข่าว: คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง
แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ – Jul 2020