อธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ PGVIM อบอุ่น ประทับใจ

03 Aug 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมแนะนำหลักสูตร พร้อมวิธีดำเนินการเรียน การสอน และรับฟีงนักศึกษาใหม่เปิดใจแนะนำตัวเพื่อก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่

อธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ PGVIM อบอุ่น ประทับใจ

หลังจากนั้นได้นำคณะนักศึกษาใหม่ มาร่วมสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริเวณด้านหน้าอาคารคีตราชนครินทร์ เพื่อเป็นสิริมงคล

นักศึกษาใหม่ทุกคน ได้รับคำแนะนำ พร้อมการต้อนรับสู่รั้วสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จากรุ่นพี่ ที่มาร่วมต้อนรับน้อง ๆ อย่างอบอุ่น

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ผ่านไปด้วยความอบอุ่น มีการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีสีสัน โดยนักศึกษารุ่นพี่ เข้ามาร่วมสร้างความประทับใจแรกให้กับนักศึกษาใหม่อย่างงดงาม