ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ | newswit

ภาพข่าว: ผู้บริหารกรุงศรีคอนซูมเมอร์
ภาพข่าว: ผู้บริหารกรุงศรีคอนซูมเมอร์
รับรางวัลศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ดีเด่น – Sep 2019
ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรบรรยายพิเศษ
ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรบรรยายพิเศษ
“สรรพากรในยุคข้อมูลใหม่ ประชาชนจะได้อะไร” – Nov 2018
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2561 หัวข้อ “เอส เอ็ม อีไทย ก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0” –
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2561 หัวข้อ “เอส เอ็ม อีไทย ก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0” –
ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการ EXIM
ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการ EXIM
BANK รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 – Sep 2016
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนดี/ขาดแคลน
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนดี/ขาดแคลน
นศ. เศรษฐศาสตร์ มธ. รวม 837,000 บาท – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา May 2016
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ แถลงข่าวงาน “สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2559” หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทย ก้าวไกลไปกับ CLMV” – โดยงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2559 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 8:00-16:00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ ถ.วิทยุ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติม และซื้อบัตรเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาราคาใบละ 3,000 บาท (พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดวัน)
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงาน
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงาน
สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2559 ยุทธศาสตร์ธุรกิจไทย ก้าวไกลไปกับ CLMV – ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พบ Oct 2015
สมาคมเศรษฐศาสตร์ มธ. เชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น- นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง 58 –
รมว.กษ. ร่วมเสวนา “โครงสร้างเศรษฐกิจไทย...ออกแบบใหม่ให้ยั่งยืน” ชี้ภาคเกษตรไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน สางปัญหาหนี้สินเกษตรกร ส่งเสริมปัจจัยการผลิตควบคู่พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน พร้อมเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ระบายสินค้าเกษตร – นอกจากนี้ ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นปัญหาที่สำคัญและต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ทั้งการปรับโครงสร้างด้านการเกษตร ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตเพื่อให้ตลาดโลกให้การยอมรับ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ
ภาพข่าว: เตรียมความพร้อม “ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจไทย” – บุคคลในภาพจากซ้าย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ - รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. กิริฎา เภาพิจิตร - นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลก นายวารินทร์ สัจเดว – นักวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจและผู้ดำเนินรายการ TNN24 และ
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2558 ในหัวข้อ “ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจไทย” – โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2558 ในปีแห่งการปฏิรูป ได้ระดมความคิดจากนักเศรษฐศาสตร์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ดร.วีรไท สันติประภพ
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2557 ภายใต้หัวข้อ โจทย์ใหญ่เศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรให้ไปโลด – นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมแก่สาธารณชน จึงริเริ่มจัดสัมมนาเรื่องทิศทางเศรษฐกิจขึ้นเป็นรายแรกของประเทศ จนสามารถสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจตลอดมา
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(20 พฤศจิกายน 2555) – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 255508.00 น.                     สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก” ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค08.30 น. - 17.00 น.          Asia Business Connect จัดประชุม “Key riskIndicators Masterclass” ณ
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(20 พฤศจิกายน 2555) – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 255508.00 น.                     สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก” ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค08.30 น. - 17.00 น.          Asia Business Connect จัดประชุม “Key riskIndicators Masterclass” ณ
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก” – กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก” โดยนักธุรกิจและนักวิชาการชั้นนำ อาทิ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย เป็นต้น
ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(19 พฤศจิกายน 2552) – วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 255209.00 น. - 17.00 น.          Training Program :: Web Application and EnterpriseProgramming in J2EE ณ Software Park Building09.00 น.                     สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2553 เรื่อง “เศรษฐกิจไทยอยู่อย่างไรในอนาคต” ณ
ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(19 พฤศจิกายน 2552) – วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 255209.00 น. - 17.00 น.          Training Program :: Web Application and EnterpriseProgramming in J2EE ณ Software Park Building09.00 น.                     สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2553 เรื่อง “เศรษฐกิจไทยอยู่อย่างไรในอนาคต” ณ
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2553 เรื่อง “เศรษฐกิจไทยอยู่อย่างไรในอนาคต” – กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2553 เรื่อง “เศรษฐกิจไทยอยู่อย่างไรในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ที่ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2553 เรื่อง “เศรษฐกิจไทยอยู่อย่างไรอนาคต”
ภาพข่าว: สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์พิเศษ รมว.คลัง – กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในประเด็นภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551 ประชันขุนพลเศรษฐกิจจากพรรคการเมือง – กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในช่วงเวลานี้ไม่มีหัวข้ออะไรที่ฮ็อตและกำลังเป็นที่สนใจของนักธุรกิจและสื่อมวลชนมากไปกว่าข้อมูลเนื้อหาจากงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยประจำปี 2550 ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในหัวข้อสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551 : ความหวังจากการเลือกตั้ง”
ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(6 พฤศจิกายน 2550) – วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 255009.00 น.                     สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2550 ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” ณ ห้องแกรนด์ฮอล ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค09.30 น.                     โลหะกิจ เม็ททอล แถลงข่าว
ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(6 พฤศจิกายน 2550) – วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 255009.00 น.                     สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2550 ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” ณ ห้องแกรนด์ฮอล ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค09.30 น.                     โลหะกิจ เม็ททอล แถลงข่าว
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2550 ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” – กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ด้วยทางสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มีกำหนดจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2550 ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อนาคตเศรษฐกิจไทยผูกโยงกับการเมืองหลังเลือกตั้ง ในวาระสำคัญของประเทศ 3 ประเด็น คือ
ภาพข่าว: เปิดตัวงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย – กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย) จัดงานเปิดตัวงานสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” โดยงานนี้จะเหล่าขุนพลนักวิชาการและ นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ร่วมเสวนาในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน ศกนี้ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชัย บุญธีรวร เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551:ความหวังจากการเลือกตั้ง” – กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ด้วยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปี 2550 ขึ้น ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รวมการวิเคราะห์อนาคตเศรษฐกิจไทย ผูกโยงกับการเมืองหลังเลือกตั้งได้อย่างดีที่สุด โดยผ่านวิสัยทัศน์ของ นักธุรกิจ นักวิชาการ
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จัดงานสัมมนาประจำปี 2550 ครั้งใหญ่ฉลองครบปีที่ 20 ในหัวเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” – กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร์ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กำหนดการจัดงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจประจำปี 2550 ขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน นี้ ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” โดยมีนักธุกิจ นักวิชาการชื่อดังและนักการเมืองเข้าร่วมการเสวนา