ภาพข่าว: ผู้บริหาร ปตท. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ธรรมศาสตร์

28 Jan 2016
เมื่อเร็วๆ นี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558 จาก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีจริยธรรมอันปรากฏเด่นชัด เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไป และสังคมส่วนรวม ณ โรงแรม พาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน
ภาพข่าว: ผู้บริหาร ปตท. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ธรรมศาสตร์